BÔI LEM CỬA PHẬT

Ảnh: Sưu tầm


BÔI LEM CỬA PHẬT
Tu khổ hạnh sống đại gia
Tu như thế đấy có là chân tu
Cam ry, Ếch hát vù vù
Ai phôn, Rô lét, tạc thù lai rai
Là ông Hoàng dẫu không ngai
Mặc cho bá tánh thở dài than van
Sư thầy cùng với quan gian
Là nhóm lợi ích hiên ngang tung hoành
Sư thầy cùng với lưu manh
Hốt tiền công đức ô danh nhà Chùa
Tu mà giành giật ăn thua
Bôi đen cửa Phật, thêu thùa dị đoan
Bậc chân tu phải bàng hoàng
Giáo hội bất lực bởi quan e hèm
Phật giáo đã bị bôi lem
Bởi phường vô đạo, bởi tên gian tà
11/3/2023
Tú Sụn