ÔNG NÀY LO XA*

Ảnh: Sưu tầm


Thiếu tướng chính uỷ cũng to
Mà sao phát biểu khiến cho người cười
Họ lo một ông lo mười
Hay chăng trót nhúng chàm rồi nên run
Cấp cao ăn nói như cuồng
Nhận thức ấu trĩ, quá buồn lắm thay
Đừng hòng hạ cánh phủi tay
Quan tham chẳng chóng thì chầy cũng truy
Thách ông cứ giỏi trốn đi
Chớ mong bẻ luật chỉ vì cá nhân
Đất này không chốn dung thân
Cho ai phản bội nhân dân bao giờ
Tham nhũng đừng có mà mơ
Hưu trí cũng tố, giả khờ cũng giam
Đừng mà ăn nói táp nham

8/5/2019
Tú Sụn
* Ngô Tuấn Nghĩa chính uỷ Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ ông không phải là người hoạt động trong ngành tư pháp, tuy nhiên theo quan điểm và hiểu biết của cá nhân ông thì việc đưa vào luật việc giải quyết đơn tố cáo với người đã về hưu sẽ rất phức tạp và là tạo ra việc lợi dụng để hạ uy tín những cán bộ về hưu từng có cống hiến, có uy tín. Vì vậy không nên nhận đơn tố cáo cán bộ đã về hưu!