“NỮ HOÀNG NỘI Y”

Ảnh: Sưu tầm

Ai phong mà gọi nữ hoàng
Cho người lệch chuẩn lăng loàn lâu nay
Sang giàu, dị hợm khoe bày
Nghèo nàn nhân cách, mặt dày trơ trơ
Sống nhung lụa mà nhớp nhơ
Huênh hoang hàng hiệu, đồng hồ, xe sang
Phô bày thân thể hở hang
Khác nào gợi dục cho đàn ông mua
Thuần phong mỹ tục chào thua
Chưng ra chỗ kín trêu đùa thế nhân
Khoe nhà khoe của khoe thân
Suy đồi đạo đức cóc cần thanh danh
Ngầm khinh công chúng phải đành
Vẫn luôn trơ trẽn tung hoành trêu ngươi
Dẫu cho bỉ ổi nực cười
Tiền vô như nước mười mươi tiền ngành
Đồng tiền thấm đẫm mùi tanh
Chướng tai gai mắt rạng danh nỗi gì
25/6/2021
Tú Sụn