THU NÀY KHÔNG EM

Ảnh: Sưu tầm


Thu đã về rồi em ở đâu
Trời thu ảm đạm gió thu sầu
Nắng rầu không toả mây vần vũ
Sương rũ màu tang khuất nương dâu

Mấy nhành hoa rã vắt ngang cành
Đượm buồn lá úa chẳng còn xanh
Rưng rưng giọt sớm đang chờ gió
Một khoảng trời thu chỉ riêng anh

Cánh bướm phai màu theo sắc hoa
Đàn chim mỏi mệt cố la đà
Triền đồi lác đác vài chú mục
Chắc cũng buồn theo nên nhẩn nha

Lạnh lẽo hồ thu nước kém trong
Bông súng co ro đợi giữa dòng
Không em hoa cũng không buồn nở
Sâu thẳm đáy hồ một khoảng không

Mải miết đường thu mãi miên man
Từ cuối đồng xa đến ven làng
Vắng tanh không bóng hồn ai ấy
Một cõi buồn tênh giữa chiều hoang
9/1/2019
Tú Sụn