THU CA

Ảnh: Sưu tầm


THU CA
Réo rắc tiếng Thu dưới bóng dừa
Âm thanh trầm bổng giữa ban trưa
Vi vu gió lượn ngân còn vẫn…
Thánh thót sương gieo vẳng mới vừa…
The thé côn trùng luôn rả rích
Xập xình khóm trúc mãi lưa thưa
Thiên nhiên hoà nhịp râm ran thế
Giai điệu thân thương quá thượng thừa
28/8/2023
Tú Sụn