THU MÙA YÊU THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm

THU MÙA YÊU THƯƠNG
Gió Thu ngòn ngọt gợi yêu thương
Mơn mỡn đồng xanh toả ngát hương
Rạo rực tâm hồn bên khóm trúc
Mơn man sóng lúa dưới màn sương
Câu thề phút cũ chưa phai nhạt
Lời hẹn năm xưa vẫn tỏ tường
Mong đợi ngày về ta gặp lại
Vuông tròn ấm áp mãi yêu thương*
5/9/2023
Tú Sụn
* Thủ vỹ ngâm biến tấu