LÀM LẠI TỪ ĐẦU*

Ảnh: Sưu tầm


Vâng, làm lại từ đầu anh ạ
Do Chính phủ kinh dịch chủ quan
Bao cố gắng trở thành vô ích
Đến bây giờ mầm bên tràn lan

Sớm ngăn chặn dòng người du lịch
Cấm visa nhập cảnh quay về
Thì đất nước giờ này ổn định
Đâu phải cần chống dịch lê thê

Nhớ lại lời anh Mai Tiến Dũng
Nói ra chiều hăm bốn tháng hai
Mà trong lòng sinh ra bực tức
“Tham đĩa bỏ mâm”…dịch kéo dài

Thời gian qua mình luôn cố gắng
Nhưng tình hình lực bất tòng tâm
Nguy cơ dịch hiển hiện bùng phát
Tỉnh nghe anh, chớ mắc sai lầm

Toàn đảng toàn dân một ý chí
Với toàn quân xung kích đi đầu
Trận này xác định là quyết liệt
Hy sinh, không chửng lại được đâu

Với ý chí còn người còn của
Đừng để cho con tạo xoay vần
Phải kiên quyết xả thân phòng chống
Tất cả vì sinh mạng người dân
26/3/2020
Tú Sụn
* Lời của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.