ĐỒNG VỌNG TỪ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN


Nền văn hoá cổ xưa
Là di sản thế giới
Nền văn hoá Chăm Pa
Ngược ngàn năm vời vợi

Thâm nghiêm và tráng lệ
Huyền bí và uy nghi
Kiến trúc rất nghệ thuật
Điêu khắc rất tinh vi

Thể hiện một sức sống
Mãnh liệt của con người
Bảy mươi ngôi đền, tháp
Biểu tượng đỉnh Meru

Sảng khoái và bay bỗng
Trầm tĩnh và ưu tư
Xen lẫn bao day dứt
Dưới bóng thần Hindu

Mê điêu khắc tinh xảo
Thú thần Makara
Mê điệu múa uyển chuyển
Vũ nữ Apsara

Thờ Yoni – Linga
Thiêng liêng và hướng vọng
Chim thần Garuda
Cầu may cho sự sống

Hoang tàn không hoang phế
Đồng vọng tiếng khóc than
Dân tộc Chàm rền rĩ
Từ quá khứ miên man

Nền văn hoá cổ xưa
Mỹ Sơn còn lưu dấu
Nền văn hoá Chăm Pa
Thế giới nay hậu đậu
9/10/2019
Tú Sụn