HOÀNG HÔN BUỒN


Le lói chiều hôm rặng núi mờ
Màn sương mỏng mảnh nhẹ như mơ
Xa xa mỏi cánh chim về tổ
Thấp thoáng trên cành nhện giăng tơ
Sóng nước trên sông lờ đờ gợn
Mây trời xám xịt một màu tro
Hoàng hôn cô tịch miên man nhớ
Hình bóng em yêu mãi mong chờ
28/7/2017
Tú Sụn