HOÀNG HÔN BUỒN


Le lói chiều hôm rặng núi mờ
Màn sương mỏng mảnh tựa như mơ
Xa xa sải cánh chim về tổ
Thấp thoáng chao cành nhện nhả tơ
Bóng nước trắng phau vờn sóng sánh
Mây trời xám xịt cuộn lờ đờ
Hoàng hôn cô tịch miên man nhớ
Hình bóng em yêu mãi ngóng chờ
28/7/2017
Tú Sụn