THU SẦU


Mơ màng bông súng gió lung lay
Vàng ươm mặt đất lá bay bay
Trong vắt hồ thu không gợn sóng
Xanh thẳm vòm cao thưa bóng mây
Chân trời xa ngái hằng trông ngóng
Góc biển đây rồi em có hay
Thu sầu muôn thuở dâng niềm nhớ
Khao khát em về, tay trong tay
29/7/2017
Tú Sụn