XẾP HÀNG DÀI MUA BÁNH TRÔI*

Ảnh: Sưu tầm


Bánh trôi về nuốt có trôi
Dấn thân mạo hiểm giữa thời dịch lây
Ngu là đây, liều là đây
Vi phạm pháp luật, có ngày cũng tiêu
Chính quyền họ đã quan liêu
Thì ta phải giữ phải yêu thân mình
Vì cộng đồng phải văn minh
Chớ có tụ tập, chớ khinh mạng người
Hành động này có hổ ngươi
Lì lợm ngu ngốc nực cười dân ta
Hãy về đi, hãy ở nhà
Để dập dịch sớm, để mà làm ăn
26/3/2020
Tú Sụn
* Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đứng xếp hàng tại một cửa hàng trên phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để mua bánh trôi, bánh chay cúng gia tiên ngày Tết Hàn thực (3.3 Âm lịch). Bất chấp Hà Nội đang có nguy cơ bùng phát dịch.