NHỚ MÃI

Ảnh: Tự chụp


NHỚ MÃI
Nhớ mãi không thôi suốt cuộc đời
Tháng ngày tha thẩn sống chơi vơi
Tiêu tan sầu thảm bầm trời đất
Uất ức đau thương nẫu đất trời
Thân xác mất rồi dòng lệ ngấn
Bóng hình còn lại giọt châu rơi
Khôn nguôi dằn vặt từng đêm quạnh
Lặn ngụp bụi trần đến tả tơi
25/10/2023
Tú Sụn