ANH MÃI CÒN CÓ EM

Ảnh: Gia đình


Biết bao nhiêu kỷ vật
Anh thường lấy ra xem
Biết bao kỷ niệm đẹp
Hiện về những đêm đêm
Lòng đau luôn thổn thức
Anh mãi còn có em
5/4/2020
Tú Sụn