CHIỀU…

Ảnh: Sưu tầm

Hoàng hôn rơi xuống phía triền sông
Vương vãi ghềnh cao trải xuống đồng
Gió gội vàng hoe phần mé núi
Mây chen tím sẫm nửa từng không
Yêu thương giữ lấy đừng đen bạc
Tình nghĩa vun cho được thắm hồng
Bước đến tà dương đường ngắn lại
Đâu còn rộn rã với mênh mông
28/10/2021
Tú Sụn