PHÚC VẠN THÌ

Ảnh: Sưu tầm


PHÚC VẠN THÌ
Minh Tuệ cho ta được những gì
Không là gói gọn đạo từ bi
Con người an lạc yên thêm nữa
Nhân thế thiện lành khổ bớt đi
Thay tính bỏ tham lòng gắng gượng
Tu tâm giảm nhập thói sân si
Niềm tin Phật pháp không lay chuyển
Cứu độ chúng sinh phúc vạn thì
14/6/2024
Tú Sụn