CHƯA QUYẾT LIỆT*

Ảnh: Sưu tầm


Ngân sách phòng chống dịch
Chúng nó thó quá nhiều
Trăm phần trăm đầu mối
Đều xà xẻo nhiều chiêu

Khi Hà Nội bại lộ
Cả nước giật thót lên
Tìm mọi cách để thoát
Khi chưa bị nêu tên

Kẻ thì hô “đàm phán”
Kẻ thì nói “mượn” xài
Hợp đồng chúng vội xoá
Tuyên bố không làm sai

Không riêng máy xét nghiệm
Hàng trăm loại vật tư
Đều bị chúng đội giá
Tìm ra cũng ngất ngư

Nếu giao Bộ Y tế
Giao cho các tỉnh, thành
Thế là chưa quyết liệt
Vì chúng rất ma lanh

Có nơi lợi ích nhóm
Chúng nó sẽ che nhau
Đen thành trắng dễ ợt
Thủ tướng làm gì nhau

Xin đề nghị Thủ tướng
Giao cho Bộ Công an
Điều tra và xử lý
Thế thì mới chắc ăn

Vụ việc này trọng đại
Liên quan đến lòng dân
Cần phải làm rốt ráo
Giữ niềm tin, rất cần
28/4/2020
Tú Sụn
* Xét đề nghị của Bộ Công an về tình hình vi phạm trong việc sử dụng kinh phí chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch.