HOAN HÔ THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ KHÁNH HOÀ HÔM NAY*

Ảnh: Sưu tầm


Đầu têu ông Quang, ông Vinh
Chủ nhóm lợi ích bất minh Khánh Hoà
Đảng kỷ luật cho về nhà
Lũ đồ đệ giờ moi ra sáu thằng
Đất đai chúng cắn ngập răng
Ngân sách chúng khoét cho bằng sạch thôi
Đến khi trụi lủi hết rồi
Đảng mới thấy được đồng thời triệt tiêu
Bổ nhiệm chi lũ quỷ yêu
Để rồi gặm nhấm quá nhiều đắng cay
Thường vụ Tỉnh uỷ hôm nay
Đã quyết tiêu diệt những tay nhúng chàm
Diệt nhóm lợi ích, quan tham
Trong sạch bộ máy cố làm cho xong
Nhân dân phấn khởi đồng lòng
Khánh Hoà sẽ lại như mong, đẹp giàu
22/8/2020
Tú Sụn
* Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ là tỉnh ủy viên, đương chức giám đốc sở, phó giám đốc sở, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh.