TẠI SAO

Ảnh: Sưu tầm


Không giá rét sao trăng bầm tím
Không sương sa sao nẫu đất trời
Không còn lệ vẫn nhoè cay mắt
Không còn hồn mà xác cố bơi
17/2/2020
Tú Sụn