PHIỀN MUỘN


Không em thảm nắng nhạt phai nhiều
Vạn vật điêu tàn cảnh hắt hiu
Gió phả lờ đờ thâm dáng núi
Trăng treo uể oải đẫm sương chiều
Đoạn trường lệ ngập chưa nguôi nhớ
Khắc khoải mi tràn mãi luyến yêu
Chín suối âm u tìm chẳng thấy
Dương trần phiền muộn nỗi cô liêu
28/4/2021
Tú Sụn, Kim Nguyen Van