HOÀI NIỆM

Ảnh: Sưu tầm

Năm tháng triền miên mãi nhớ nhau
Nhớ nhau vô hạn nỗi u sầu
U sầu thơ thẩn miền hoang vắng
Hoang vắng cõi lòng thấm nỗi đau

Nắng đã phai màu có biết không
Một vùng trời đất quá mênh mông
Ngày xưa từng đã em còn nhớ
Những sớm những chiều ấm tiếc đông

Bây giờ trời đã bước sang thu
Sương khói vây xa bóng mịt mù
Nhành lá úa vàng hoa đã rữa
Còn chăng hoài niệm vẳng lời ru
20/7/2021
Tú Sụn