XIN LẠY ÔNG*

Ảnh: Sưu tầm


Vốn là Thống đốc ngân hàng
Lâu nay cũng chẳng đàng hoàng chi đâu
Nghỉ hưu vẫn quyết làm giàu
Theo phò đa cấp để câu phong bì
Hết thời, đa cấp đã suy
Quay sang nghề mới đổ lì nói ngoa
Tăng bốc ngành điện lấy quà
Nói sai sự thật, ba hoa đĩ mồm
Ngôn ngữ hàng cá hàng tôm
Việc tăng giá điện lôm côm nói liều:
“Phàn nàn dân chúng giảm nhiều
Ý kiến ủng hộ cùng chiều tăng lên”
Hãy nhớ lời, chớ có quên
Hỡi ông tiến sỹ kền kền thời nay
Cao Sỹ Kiêm, xứng một tay

19/3/2020
Tú Sụn
* Ông Cao Sỹ Kiêm tưng nựng ngành điện nên trả lời phỏng vấn của phóng viên báo rằng: việc tăng giá điện ý kiến dân phàn nàn giảm nhiều, ý kiến ủng hộ tăng lên!