MONG MANH

Ảnh: Sưu tầm

Như giọt sương đầu cành
Ôi lung linh đẹp đẽ
Nhưng cũng thật mong manh
Với một cơn gió nhẹ

Như chiếc lá vàng hươm
Tươi màu thu vừa tới
Nhưng lòng lá nát tươm
Khi cơn mưa đến vội

Như chiếc thuyền độc mộc
Vươn rẽ sóng ra khơi
Nhưng bất ngờ cơn lốc
Giữa mênh mông chơi vơi

Như tia nắng chiều đông
Ấm lòng người lữ thứ
Nhưng bất chợt cơn giông
Thêm ít lành nhiều dữ

Như bóng mây mơ mòng
Yên ả hồ trong vắt
Nhưng một trận cuồng phong
Lòng bỗng đau như cắt
11/6/2021
Tú Sụn