CHỜ THÀNH CỦI KHÔ RỒI MỚI XỬ*

Ảnh: Sưu tầm


Quan trên phòng lạnh ngồi lì
Quan dưới làm bậy những gì không hay
Hoặc là chàm đã dính tay
Nên không dám đụng chỗ này vụ kia
Lệ thường là có ăn chia
Sai trái mặc kệ, râu ria không màng
Dân mình chúa ghét quan gian
Phanh phui khiếu tố, rõ ràng công khai
Thế nhưng sai phạm dài dài
Khi còn đương chức không ai động vào
Đến ngày sức yếu tuổi cao
Về hưu liền được khai mào chuyện tham
Bí thư, Chủ tịch đều làm
Lợi dụng quyền chức để ham sang giàu
Bây giờ trở mặt với nhau
Nêu lên nhiều vụ bấy lâu hoành hành
Củi khô dễ đốt cháy nhanh
Không lo cấn cá em anh, trong ngoài
Quan trên được dịp nói hay
Sự đời là thế lâu nay vẫn thường
Phan Bình, đáng ghét, đáng thương
Chung chi rồi, cũng lên đường, nhà lao
26/4/2020
Tú Sụn
* Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kết luận việc cựu Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình, chuyển nhiều công trình bình thường sang công trình khẩn cấp để chỉ định thầu là sai quy định.