TỪ TRẦN THEO CHỈ ĐẠO

Ảnh: Sưu tầm


Đứng đầu sở giáo dục
Ra văn bản ngộ ghê
Đúng là quá bôi nhọ
Cho thiên hạ cười chê

Nội dung khó chấp nhận
“Chủ tịch nước từ trần
Theo chỉ đạo Tỉnh uỷ”
Cộng đồng mạng rần rần

Đúng là quá ê mặt
Vì trình độ i tờ
Quan liêu đứng đầu sở
Viết văn bản khù khờ

Cán bộ giờ phọt phẹt
Hậu quả thật khó lường
Nạn tiền tệ hậu duệ…
Gây vô vàn tai ương
24/9/2018
Tú Sụn