GIÁ TRỊ TÌNH YÊU

Ảnh: Tự chụp


GIÁ TRỊ TÌNH YÊU
Chính nó làm cho phải đổi đời
Thói hư tính nóng cũng thay thôi
Lôm côm ngày trước chưa hề có
Lười biếng giờ đây cũng hết rồi
Năng động tập trung cùng giải trí
Nhiệt tình hoà nhập để vui chơi
Yêu rồi thế đấy hay người ạ
Cuộc sống vẹn tròn phải thảnh thơi
28/11/2022
Tú Sụn