CHIẾN BINH TÂM SỰ

Ảnh: Sưu tầm

Chiến trường khốc liệt biết bao
Pháo gầm, mìn bẫy, bom gào, đạn bay
Sống hay chết nhờ rủi may
Người chiến binh súng trên tay không sờn
Băng qua vạn dặm Trường Sơn
Xông pha lửa đạn căm hờn càng tăng
Càng ác liệt đánh càng hăng
Xả thân vì nước vì dân một lòng
Đói hè tiếp đến rách đông
Rau rừng lạt muối giáp vòng quanh năm
Xuyên đêm mờ mịt tối tăm
Võng chăn từng thiếu chỗ nằm đơn sơ
Có khi nằm bụi rúc bờ
Có khi ngồi ngủ vật vờ qua đêm
Khát khao một giấc ngủ êm
Ước mơ có lúc được thêm giấc nồng
Chiến chinh hàng chục năm ròng
Trên bom dưới đạn, máu hồng trời xanh
Thế rồi kết thúc chiến tranh
Người lên liệt sỹ, người thành thương binh
Đến nghĩa trang tỏ chút tình
Thắp nhang vái lạy vong linh, oan hồn
Bạn ơi chết thiêng sống khôn
Độ trì phù hộ sống còn núi sông
3/7/2021
Tú Sụn