THIẾU TRÁCH NHIỆM

Ảnh: Sưu tầm


Một trong những dự án
Tiêu tốn nghìn tỷ đồng
Trãi dài khắp đất nước
Hiện vẫn là số không

Là dự án đường sắt
Thuộc của Bộ giao thông
Mịt mù không lối thoát
Là Yên Viên – Cái Lân

Khởi công hai lẻ năm
Mười ba năm chờ chết
Vật tư xuống cấp hết
Lãnh đạo mãi sủi tăm

Qua mấy đời bộ trưởng
Viện đủ các lý do
Thờ ơ thiếu trách nhiệm
Mãi ngồi chờ xin – cho

Nhìn mà đau xót quá
Biết bao là nhiêu khê
Chắc không liếm láp được
Nên quan nào cũng chê

Họ vẫn coi như rác
Trái phiếu, tiền của dân
Cha chung không ai khóc
Công ích chúng không cần

Thế giới chỉ có một
Đó chính là Việt Nam
Nhắm mắt lập dự án
Rồi bỏ đó không làm

Đất nước nghèo là phải
Ôm một núi nợ công
Để bù vào – tăng thuế
Khiến dân nghèo long đong

Làm quan thiếu trách nhiệm
Cũng giống như quan tham
Nhóm tham ô – lãng phí
Thì nghỉ đi, đừng làm
5/6/2018
Tú Sụn