CHỈ CẤM Ở CUBA

Ảnh: Sưu tầm


Cuba cấm ở Cuba
Quảng Bình, Quảng Trị nước ta sợ gì
Công trình muốn có hiếm khi
Kinh phí không đủ vậy thì xin, vay
Nhiệm kỳ đâu có bao ngày
Tranh thủ lượm lặt, lòng này khát khao
Cầu chưa xây được có sao
Các cháu chịu khó lội ào là xong
Fidel cấm ở nước ông
Việt Nam dân tộc con rồng cháu tiên
Tượng đài nhan nhản khắp miền
Mà đi thắc mắc, gây phiền làm sao
Trăm tỷ có đáng là bao
Họ xây ngàn tỷ ai nào nói chi
Thôi nghe chớ nói điều gì

17/9/2018
Tú Sụn