ĐẠI GIA ĐẠI CA LÀM HỎNG CÁN BỘ*

Ảnh: Sưu tầm


Cán bộ là đã đảng viên
Chính trị tư tưởng thâm uyên hơn người
Lập trường đã rõ mười mươi
Mà lại đi nói buồn cười vậy sao?
Cán bộ học rộng tài cao
Đại gia làm hỏng thế nào được đây
Đại ca vô học mặt dày
Làm sao sánh được bậc thầy thế gian
Rất là uất ức, hàm oan
Ông Việt nói ngược, các quan cũng buồn
Thật lòng nói thẳng ra luôn
Cán bộ hư hỏng là tuồng gian manh
29/9/2019
Tú Sụn
* Thượng tướng Võ Trọng Việt: “Đại gia, đại ca làm hư hỏng cán bộ, trong đó có một số cán bộ cấp cao, làm méo mó quan hệ đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật còn khá phổ biến, nhưng vẫn đứng ngoài vòng pháp luật. Đây là những đối tượng ít người nhắc đến, ít báo cáo nói đến. Nhưng theo quan điểm của tôi, trong dư luận xã hội còn nặng nề”.