THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


VẮNG XA
(Hồi văn)
Tác giả: Kim Nguyen Van
Vây thành sắc đỏ nhuộm hừng đông
Ngày chớm lại vun để gió lồng
Cỏ mượt sương đùa da diết nhớ
Cây mềm lá rụng võ vàng trông
Rỗng lòng hiu hắt trời se lạnh
Gầy dáng quạnh cô giấc tẻ nồng
Đợi mõi mòn đêm dài cách trở
Mây hờn dỗi hạ khóc buồn sông

(Đọc từ phải qua trái):
Đông hừng nhuộm đỏ sắc thành vây
Lồng gió để vun lại chớm ngày
Nhớ diết da đùa sương mượt cỏ
Trông vàng võ rụng lá mềm cây
Lạnh se trời hắt hiu lòng rỗng
Nồng tẻ giấc cô quạnh dáng gầy
Trở cách dài đêm mòn mõi đợi
Sông buồn khóc hạ dỗi hờn mây

(Cảm tác nhân đọc bài VẮNG XA của Kim Nguyen Van)
THU BUỒN
(Hồi văn)
Vàng ươm lá đổ gió thu sầu
Chan chứa quyện hương ngát thẳm sâu
Mịt núi mờ sương chiều đẫm sắc
Quang đồng nhạt nắng ánh phai màu
Bến mong thuyền đợi khi tan hợp
Làn nhớ sóng xô lúc bể dâu
Vắng xóm rêu phong đường mọc cỏ
Nàng trông lệ đẫm mãi đêm thâu
6/8/2021
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái từ trên xuống dưới)
Sầu thu gió đổ lá ươm vàng
Sâu thẳm ngát hương quyện chứa chan
Sắc đẫm chiều sương mờ núi mịt
Màu phai ánh nắng nhạt đồng quang
Hợp tan khi đợi thuyền mong bến
Dâu bể lúc xô sóng nhớ làn
Cỏ mọc đường phong rêu xóm vắng
Thâu đêm mãi đẫm lệ trông nàng