SƯỚNG…MÙ CON MẮT

Ảnh: Sưu tầm


Là sỹ quan công an cao cấp
Mà chơi cùng với đám đại gian
Thì hư hỏng cuộc đời cái chắc
Tiêu tùng rồi sự nghiệp nhà quan

Lên phó phòng cảnh sát kinh tế
Vậy trình độ hiểu biết không tồi
Ấy thế mà với cháu bé tẹo
Cũng nhẫn tâm đè ngửa ra chơi

Theo pháp luật trẻ dưới mười sáu
Ai đem mời cũng phải chối từ
Đã đụng vô đi tù cả đám
Nhớ lần sau: xem chứng minh thư

Sướng con cu thì mù con mắt
Đừng kêu oan chạy chọt làm gì
Đáng xấu hổ ông quan đốn mạt
Để người đời chế nhạo khinh khi
6/10/2018
Tú Sụn