VÀO THU (hoạ thơ)

 


VÀO THU
(Hoạ thơ Giang Hoa)
Phù vân ẩn hiện lá thay màu
Chút nắng ơ hờ chạm dáng cau
Sóng lúa gió mơn sang lối cỏ
Triền sông sậy phủ đến chân cầu
Hồ in bóng nguyệt run cùng nước
Liễu rũ thân xà cọ với nhau
Thơ thẩn một mình quanh xóm vắng
Nhớ thương giây phút thuở ban đầu
28/7/2023
Tú Sụn