TIẾNG TỪ QUY*

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ

Tha thiết yêu thương đến ngút ngàn
Ngày lên rạo rực nỗi hân hoan
Tựa mây vờn núi tô màu ngọc
Như gió mơn cây ủ sắc vàng
Thao thức đêm dài mòn lối vắng
Nhớ mong canh thẳm rạc miền hoang
Từ quy vọng tiếng tìm nhau mãi
Chu chuyển chi mà hợp lại tan
29/10/2021
Tú sụn
* Tiếng kêu của loài chim Từ Quy