MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ

Ảnh: Sưu tầm


Một bộ phận không nhỏ
Trong đó có quan to
Đã thoái hoá biến chất
Làm cho Đảng phải lo

Một bộ phận không nhỏ
Sinh ra từ bao giờ
Đã bao lần Nghị quyết
Mà cứ vẫn trơ trơ

Một bộ phận không nhỏ
Có số nhiều đảng viên
Luôn diễn biến nghiêm trọng
Luôn gây ra ưu phiền

Một bộ phận không nhỏ
Đang hiên ngang làm càng
Chúng chia bè kéo cánh
Làm dân tình hoang mang

Một bộ phận không nhỏ
Đang tung hoành khắp nơi
Chúng lập nhóm lợi ích
Chúng buôn quan kiếm lời

Một bộ phận không nhỏ
Gây phiền hà nhiễu nhương
Núp trong vỏ lãnh đạo
Làm dân nghèo tang thương

Một bộ phận không nhỏ
Trong cơ quan công quyền
Đang dần dần bại hoại
Chỉ lo cho tư riêng

Một bộ phận không nhỏ
Đang làm mất niềm tin
Là nỗi đau dân tộc
Làm rối ren dân tình

Một bộ phận không nhỏ
Vẫn đang còn nhởn nhơ
Giải pháp chưa đủ mạnh
Quyết liệt vẫn lu mờ

Một bộ phận không nhỏ
Là một lũ mọt sâu
Đang làm nghèo đất nước
Rồi chúng đi về đâu

Một bộ phận không nhỏ
Gây ra bao chuyện to
Chúng đục khoét ngân sách
Chúng dần đang vào “lò”

Muốn xây dựng đất nước
Có Quốc thái dân an
Phải trong sạch đội ngũ
Lũ sâu mọt phải tàn…
18/5/2018
Tú Sụn