SƯ HỔ MANG**

Ảnh: Sưu tầm


Mấy lần sư đã làm sai
Thầy tu chi lạ không ai tán thành
Thích Thanh Cường đã hổ danh
Làm điều phạm giới hôi tanh đạo tràng
Đúng như là sư hổ mang
Đề nghị giáo hội “hoá vàng” cho xong
5/3/2019
Tú Sụn
**Sư thầy Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, Hải Dương. Sư từng nổi tiếng trên mạng với clip đập hộp iPhone 6 và mặc quần áo rằn ri phản cảm vào năm 2014, tổ chức sinh nhật uống bia cùng phụ nữ ăn mặc thời trang, Thầy cũng liên tiếp có những hình ảnh xấu, không phù hợp với người tu hành trong thời gian dài vừa qua.