YÊU VÌ

Ảnh: Album gia đình


YÊU VÌ
Ân nghĩa nồng nàn đã khắc ghi
Thiết tha ấm áp bởi yêu vì
Đem lòng trọng vọng không hời hợt
Để dạ tôn thờ mãi khả thi
Giận dỗi chớ nên nhầm thái độ
Ghen hờn cũng phải rõ vân vi
Trọn đời vun vén cho duyên thắm
Muôn thuở bên nhau giữ lấy nghì
1/1/2023
Tú Sụn