BÃI BIỂN THỜI DỊCH BỆNH

Ảnh: Sưu tầm

Nắng nóng chang chang biển gọi mời
Ì ầm vang vọng, tít trùng khơi
Sóng vươn trắng xoá không người lội
Cát trải vàng ươm chẳng bóng chơi
Vi phạm điều hành đe sẽ phạt
Chấp hành mệnh lệnh, cấm luôn rồi
Bởi vì dịch bệnh lây lan mãi
Tắm biển có thèm cũng chịu thôi
3/7/2021
Tú Sụn