GỞI CHỊ GIANG*

Ảnh: Sưu tầm


Cán cân công lý chị đang cầm
Đảng đã trao cho chắc đã nhầm
Xét xử không tuân theo pháp luật
Thi hành chẳng được với lương tâm
Dân oan kêu cứu trong vô vọng
Thẩm phán làm ngơ có xứng tầm
Thiết nghĩ quan toà không đạo đức
Cần nên loại bỏ, khỏi sai lầm
1/8/2020
Tú Sụn
* Bà Lê Thị Mỹ Giang, thẩm phán Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.