BÚP ĐÙI NON

Ảnh: Sưu tầm


Váy xẻ lên cao cẳng trắng nà
Một búp đùi non thoảng mùi da
Ơ hay cô giáo là cô giáo
Trên bục mà sao để lộ ra*

Chân dài tít tắp, của hiếm hoi
Vòng ba cong tớn khiến nảy nòi
Học trò đờ đẫn thành phăng phắc
Mải miết mơ màng mải miết coi

Cách tân cũng phải giữ lấy lề
Lạ đời người nhạo, kẻ cười chê
Bôi nâu vẽ xám còn mô phạm?
Đẹp đấy nhưng mà hết chỗ mê
30/10/2019
Tú Sụn
* Cô giáo mặc váy xẻ lộ đùi non đứng trên bục giảng.