ĐỀ XUẤT QUÁ NGU

Ảnh: Sưu tầm


Bánh ngân sách không còn để gặm
Bèn sinh ra đề xuất quá ngu
Đồ ngớ ngẩn không hiểu về luật
Mắt còn nguyên nhưng não bị mù

Đần như thế vẫn làm cán bộ
Mở miệng ra hàng triệu người cười
Quyết đánh thuế sang tên sổ đỏ!
Đúng mặt dày không biết hổ ngươi

Thuế chồng thuế là điều cấm kỵ
Xã hội ta đâu được ngu dân
Muốn đất nước mạnh giàu hạnh phúc
Thì phải nên minh bạch công bằng

Cái sổ đỏ đâu là hàng hoá
VAT, đánh thuế được sao?
Ông có biết làm không đúng luật
Hà cớ chi đề xuất ào ào

Đừng vơ vét đến dân kiệt sức
Giống như thời phong kiến thực dân
Hãy nên nhớ nước mình dân chủ
Phải làm theo dân muốn dân cần
14:9/2018
Tú Sụn