KHỐN NẠN

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn bản mặt biết là loài khốn nạn
Nghe mồm tru thấu được cả tim đen
Nó đòi tăng hai mươi ngàn một lít
Để no nê ấm cật mấy thằng hèn

Nó vẫn biết thế nào là tác động
Đến cả nền kinh tế sẽ suy vong
Mất cạnh tranh rồi cùng nhau phá sản
Nó vẫn hô cho quan đốn thoả lòng

Nó vẫn biết thuế tăng là tăng giá
Đám dân nghèo cơ cực lại nghèo thêm
Mặc kệ bây miễn có tiền bòn rút
Nó ung dung trong nhung lụa ấm êm

Nhìn bản mặt lòng căm hờn trỗi dậy
Nghe mồm tru muốn vả toát hết tru
Đồ khốn nạn quá tham lam vô cảm
Với nhân dân chúng là bọn kẻ thù
21/10/2018
Tú Sụn