NON NƯỚC CHẲNG YÊN

Ảnh: Sưu tầm


NON NƯỚC CHẲNG YÊN
Máu xương thấm đẫm khắp hai miền
Non nước đến giờ vẫn chẳng yên
Phản động nói xàm bôi chính sách
Gian manh vơ vét thấu thanh thiên
Nhân dân nhiệt huyết càng buồn bã
Lãnh đạo đa phần cũng đảo điên
Chế độ xưa nay hằng tốt đẹp
Vì sao nông nỗi phải ưu phiền
29/10/2023
Tú Sụn