THU VỀ BÊN HIÊN


Ngoài trời không có nắng
Lá trên cành lơ thơ
Con đường mơ thanh vắng
Chú bướm vàng lơ ngơ

Ao thu gờn gợn sóng
Bóng trăng non rung rinh
Như tâm hồn xao động
Miên man một bóng hình

Nghe xào xạc bên hiên
Lòng bỗng nhiên rộn rã
Bước chân nào thân quen
Dâng niềm vui khôn tả

Trời thu buồn chi lạ
Vẩn vơ một niềm riêng
Bỗng rộn ràng vui quá
Có em về bên hiên
06/8/2017
Tú Sụn