GIỌT SƯƠNG THU

 

Sắp đến ngày ra lộc
Cành suông vươn ngang trời
Lung linh trông như ngọc
Trên đầu cành rơi rơi

Dẫu tiết trời không mưa
Lá khô thôi xào xạc
Từng giọt thu lưa thưa
Vẳng du dương như nhạc

Xa mờ vầng dương sớm
Vàng hoe những tầng mây
Từng nụ hoa vừa chớm
Gió mai về lung lay

Nơi đây buồn chi lạ
Rưng giọt thu trong lòng
Ngấm mềm từng khúc ruột
Bởi thu vàng mênh mông
22/8/2017
Tú Sụn