CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

Ảnh: Sưu tầm


Kỷ cương chưa có bao giờ
Dân chủ quần chúng tìm khờ không ra
Đó là tình cảnh nước ta
Những năm đen tối anh Ba trị vì
Xã hội văn hoá phong bì
Chính trị phân hoá cực kỳ nhiều phe
Trên bảo thì dưới không nghe
Tin tức chính thống vỉa hè loang nhanh
Còn căng hơn thuở chiến tranh
Đấu đá, trù dập, lưu manh bạo tàn
Lợi ích nhóm đến hàng ngàn
Quan chức – doanh nghiệp hiên ngang lộng hành
Kể từ đó đã hình thành
BOT sai vị trí cũng đành để sai
Bộ Giao thông cả chứ ai
Mấy đời lãnh đạo dài dài có ăn
Mạnh nhất từ thời anh Thăng
Sinh ra BOT bẩn lăng nhăng đến giờ
Ngày nay anh Thể vịt vờ
Lí do lý trấu dân khờ mặc dân
Đấu tranh với BOT bao lần
Thành trì tham nhũng ba chân vững vàng
Mặc cho dân khóc dân than
Không dùng mà trả tiền oan vẫn làm
Cảnh này chỉ có Việt Nam
BOT sai vị trí quan tham mới giàu
6/8/2019
Tú Sụn
* Sau khi rà soát có 17 trạm BOT bất cập về vị trí đặt trạm nhưng Bộ Giao thông Vận tải chỉ tạm thời đề xuất xóa bỏ vị trí bất hợp lý của một trạm, còn lại tất cả đều giữ nguyên vị trí mặc cho người dân phản ứng vì họ không sử dụng vẫn phải trả tiền!