LẠI NỰNG*

Ảnh: Sưu tầm


Làm thầy gần bốn mươi năm
Mà sao mông muội tối tăm vậy hề
Lục tuần mà đã u mê
Lẽ ra mô phạm chỉnh tề nêu gương
Đằng này sinh sự nhiễu nhương
Rắp tâm “nựng” trẻ tương đương cháu mình
Thò tay trong áo mới kinh
Học trò lớp chín gạ tình mà chi
Thầy ơi kì quá là kì
“Em còn nhỏ dại làm gì được đâu”
Giờ đây mang nỗi âu sầu
Đối diện pháp luật còn đâu là thầy
22/9/2019
Tú Sụn
* Thầy giáo 59 tuổi ở Bình Dương “nựng” vòng 1 học sinh lớp 9 nhiều lần khi dạy bồi dưỡng môn Toán