CHIA XA

Ảnh: Sưu tầm


Bóng em hun hút dần xa
Một mình dưới ánh chiều tà ngẩn ngơ
Chia xa đứt đoạn câu thơ
Lần từng dấu gót thẫn thờ dõi theo
Thể là một mảnh trăng treo
Mập mờ, ẩn hiện, cheo leo lưng trời
Lòng này buồn lắm em ơi…
18/7/2018
Tú Sụn