“KIỂM ĐIỂM RÚT KINH NGHIỆM”*

Ảnh: Sưu tầm


Cùng trong nhóm lợi ích
Cùng ăn chia theo phần
Khi sai phạm tiền tỷ
Luật pháp chúng không cần

“Kiểm điểm rút kinh nghiệm”
Luật trớt quớt liền thôi
Bọn tham quan trắng trợn
Nên thoát thân tù ngồi

Gây thất thoát tiền tỷ
Hội Nông dân Bắc Giang
“Kiểm điểm rút kinh nghiệm”
Chủ tịch chuyển cơ quan

Về làm Bí thư huyện
Như thế là chìm xuồng
Thằng khác lên thay thế
Cách đó mà làm luôn

“Kiểm điểm rút kinh nghiệm”
Dân nghe nhàm tai rồi
Đây là loại virut
Nguy hiểm, quá lôi thôi

Chúng lách luật như chấy
Chúng tham lam như chồn
Chúng đục khoét ngân sách
Súc vật này quá khôn

Xin đề nghị Chính phủ
Cần xử lý rạch ròi
Bọn tham nhũng lách luật
Lũ sâu mọt, bọ, dòi
22/3/2020
Tú Sụn
* Sai phạm tiền tỷ cho rút kinh nghiệm: Loại “virus” nguy hiểm nhất! Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gây ra sai phạm tiền tỷ, tự ký công văn kết luận “kiểm điểm rút kinh nghiệm” trước khi được điều động về làm Bí thư huyện uỷ Yên Thế.