CẦU CHỮ V

Ảnh: Sưu tầm


Ai về thăm đất Gia Lai
Nhớ ghé Phú Túc lai rai rượu cần
Rồi sang chơi huyện KBang
Mac ca trái quý bạc ngàn sum suê

Chư Pảh có cầu chữ V
“Danh lam thắng cảnh” không hề nói sai
Bắc qua một khúc sông dài
Anh phó chủ tịch hiền tài đặt tên
Bê tông cốt thép vững bền
Cho khai thác cát mới nên nỗi này
Người dân ngậm đắng nuốt cay
Chờ mong lãnh đạo một ngày sửa sai
Cầu chữ V biết tại ai
Nhớ về Chư Pảh, Gia Lai coi nào
Tây Nguyên gió lộng đồi cao
Tự hào đã có cây cầu chữ V

9/7/2018
Tú Sụn