ĐÃ KỶ LUẬT ĐẢNG HẦU NHƯ XONG CHUYỆN*

Ảnh: Sưu tầm


Gần cả ngàn vụ bị kỷ luật đảng
Thế là xong, chẳng thấy đả động gì
Rớt vị trí tép riu lên chức lớn
Lâu đã thành thông lệ chẳng việc chi

Kỷ luật đảng là chưa vào pháp luật
Cách chức này thôi chức nọ là cùng
Nên hầu hết vẫn nhơn nhơn tự tại
Vẫn ngựa xe, vẫn hội họp ung dung

Đa phần là nằm trong khung truy tố
Nhưng xuê xoa vì đã kỷ luật rồi
Nên quan chức tham lam càng lờn mặt
Lại tái tham, lại trục lợi nữa thôi

Chớ hỏi tại sao con người tham thế
Một đời tham nhũng ba đời sướng rơn
Cũng vì thế tranh nhau làm lãnh đạo
Có chức quyền kiếm chác được dễ hơn

Tệ hại nhất thanh tra cùng phe cánh
Dùng thanh tra hợp thức việc làm sai
Thế là đã xoa dịu được dư luận
Nên gian tham vẫn tồn tại dài dài

Xin góp ý chân thành cùng với Đảng
Phát hiện sai đừng giao phó thanh tra
Phải điều tra và xử theo pháp luật
Thì mới yên để xây dựng nước nhà
11/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài: Xem xét kỷ luật Phó chủ tịch huyện Vân Đồn Châu Thành Hưng và hàng loạt cán bộ.